Hiển thị tất cả 8 kết quả

Sâm Ngọc Linh Bán Tự Nhiên

Sâm Ngọc Linh Bán Tự Nhiên

150,000,000200,000,000

Sâm Ngọc Linh Trồng

Sâm Ngọc Linh Trồng

70,000,000

Thất Diệp Nhất Chi Hoa Rừng

Thất Diệp Nhất Chi Hoa Rừng

1,900,000

Sâm Cau Rừng

Sâm Cau Rừng

Sâm Đương Quy

Sâm Đương Quy

380,000

Sâm Ngọc Linh Rừng

Sâm Ngọc Linh Rừng

250,000,000450,000,000

Hồng Đẳng Sâm (Sâm Dây Ngọc Linh)

Hồng Đẳng Sâm (Sâm Dây Ngọc Linh)

450,000